Työselosteita

Järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehitys – Selvitys STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksista sekä RAY- ja STEA-seurannan kehityksestä vuosina 1995–2022

PDF

Kuvaus

Järjestöjen toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti muutaman vuosikymmenen aikana, ja se muuttuu edelleen kiihtyvään tahtiin. Järjestöjä koskevat vaatimukset toiminnan läpinäkyvyydestä, vastuullisuudesta ja tuloksellisuudesta ovat lisääntyneet. Nämä muutokset liittyvät läheisesti avustusten käytön seurantaan ja arviointiin. Tämän selvityksen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointiosaamisesta sekä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja myöhemmin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuloksellisuuden seurannan kehityksestä.

Tekijät: Henna Harju, Erna Alitalo, Petra Kohonen ja Tuuli Vilhunen
Sarja: Kuntoutussäätiön työselosteita 66/2022
Kustantaja: Kuntoutussäätiö
Kustannuspaikka: Helsinki 2022
ISSN: 2342-4125
ISBN: 978-952-7330-16-6 (pdf)
Sivumäärä: 58

Muita tutkimuksia

2018

Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015

PDF
2016

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa

PDF
2015

Maahanmuuttajuuden institutionaaliset kategoriat

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

2023

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä edistävät keinot – katsaus viimeaikaisiin tutkimuksiin

PDF
2023

Ideoita järjestöjen työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan

PDF
2021

Vajaakuntoisesta osatyökykyiseksi, osatyökykyisestä työkykyiseksi – Puheenvuoroja työkyvystä ja osatyökykyisyydestä Suomessa

PDF

Muita TKI-tiivistelmiä

2023

Vahva ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on demokraattisen yhteiskunnan perusta

PDF
2023

Yhteisötaloudella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä

PDF
2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista

PDF

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja

Kuntoutuspalveluohjauksen haasteet ja hyödyt

PDF

Kidutettujen kuntoutuspalvelut -projektin vaikuttavuuden arviointi

PDF

Naisten sydänterveyden edistäminen -hankkeen arviointi

PDF

Muita julkaisuja

2023

”Onko tää sitä ikärasismia” – Askeleet töihin - hankkeen loppuraportti (2021–2023)

PDF
2022

Osallisuutta tarvitaan kotoutumiseen

PDF
2022

Vapaaehtoinen työkummi työnhakijan tukena: Duunikummi-toimintamalli

PDF

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!