Uutiset

STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen arviointi on monipuolista ja laadukasta

Julkaistu
18.2.2021

Sopeutumisvalmennusjärjestöjen valmiudet suunnitella ja toteuttaa arviointia ovat erittäin hyvällä tasolla, selviää Eläkeliiton julkaisemasta kartoituksesta. Myös vaikuttavuustieto eli toiminnan vaikutukset pitkällä aikavälillä nähdään sopeutumisvalmennusjärjestöissä tärkeänä osana palveluiden laatua ja kehittämistä.Eläkeliiton julkaisema kartoitus tarjoaa läpileikkauksen STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen arviointiin. Kartoitus on toteutettu Eläkeliiton, Kuntoutusäätiön ja järjestöjen sopeutumisvalmennusryhmän yhteistyönä ja sen on kirjoittanut Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Henna Harju.Raportti kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen arviointiin liittyviä käytäntöjä. Kompakti, käytäntölähtöinen raportti tarjoaa näkökulmia ja ideoita arvioinnin kehittämiseen järjestöille. Vaikka raportin näkökulma on sopeutumisvalmennuksessa, käytännöt ja ideat ovat pitkälti yleistettävissä sosiaali- ja terveysjärjestöissä tapahtuvan ryhmämuotoisen toiminnan arviointiin.—On tärkeää miettiä oman järjestön arvioinnin lähtökohtia ja toteutustapaa aika ajoin, koska ne heijastuvat suoraan palveluiden laatuun. Täsmälliset tavoitteet ja mittarit luovat arvioinnille ja koko toiminnalle perustan, joten niihin kannattaa panostaa, toteaa Henna Harju.Raportti sisältää myös STEA-seurannan uudistuksen myötä ajankohtaista pohdintaa mittareista sekä arvioinnin yhteismitallisuuden edellytyksistä ja haasteista sopeutumisvalmennusjärjestöissä ja laajemminkin.—Nyt valmistunut raportti osoittaa, että sopeutumisvalmennusjärjestöt hyödyntävät keräämänsä arviointitietoa jo nyt erittäin monipuolisesti ja aktiivisesti. Kyseisillä järjestöillä on olemassa vankka yhteinen tavoitepohja, joka mahdollistaa yhteismitallisen arvioinnin kehittämisen tulevaisuudessa. toteaa suunnittelija Anu Korhonen Eläkeliitosta.

Tutustu julkaisuun

Yksilön kokemuksista toiminnan tuloksiksi – Kartoitus STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointikäytännöistä

Lisätietoja

Anu Korhonen, suunnittelija, Eläkeliitto, puh. 040 7257 561, anu.korhonen@elakeliitto.fiHenna Harju, erityisasiantuntija, Kuntoutussäätiö, puh 044 7813 151, henna.harju@kuntoutussaatio.fi

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!