Uutiset

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus otti neljä uutta askelta

Julkaistu
31.1.2024

Sosiaaliset innovaatiot ovat monen toimijan yhteistyössä tuottamia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Kuntoutussäätiöllä on osaamista ja käytännön kokemuksia sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä ja kehittämisen tukemisesta. Vuonna 2023 liityimme mukaan Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmisteluun ja pilotointiin.

Viime vuoden aikana sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta on valmisteltu Suomessa Euroopan unionin aloitteesta ja tuella. Unionin tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja tukea innovaatioiden käyttöönottoa jäsenmaissa.

Suomessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelussa otettiin viime vuonna neljä uutta, konkreettista askelta. Valmistelun aikana syntyi sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu, kokeiltiin koulutuksellisia kehittämistyöpajoja sekä järjestettiin viime marraskuussa hybriditapahtuma innovaatioiden kehittäjille ja rahoittajille.

Valmistelua koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja mukana ovat myös SOSTE, Kuntaliitto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT University ja Silta-Valmennusyhdistys. Osaamiskeskuksen valmistelun tukena ja perustana on Innokylä, innovaatioiden yhteiskehittämistä, kokoamista ja levittämistä tukeva verkkopalvelu.

Työväline innovaatioiden arviointiin

Arviointityökalu kehitettiin tukemaan sosiaalisten innovaatioiden arviointia, jäsenneltyä kokoamista ja levittämistä. Työkalua testattiin syksyn 2023 aikana arvioimalla noin kymmenen sosiaalisen innovaation aihiota. Työkalu viimeisteltiin testaajilta saadun palautteen perusteella.

Kuntoutussäätiön kehittämispäällikkö Farid Ramadanin mukaan yleinen kokemus oli, että jo lomakkeen täyttäminen auttoi kehittämään omaa toimintaa.

Arviointityökalua voi kuka tahansa käyttää kehittämistyön ja arvioinnin tukena.  Työkalun kehittäminen jatkuu ja sitä hyödynnetään sosiaalisten innovaatioiden kokoamiseen ja esimerkiksi EU:n Social Innovation Match -tietokantaan lisättävien toimintamallien validointiin.

Sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu Innokylässä.

Kehittämistyöpajat ja Sosiaalisten innovaatioiden päivät toivat rohkeita kehittäjiä yhteen

Kehittämistyöpajat tarjosivat puolestaan erilaisia innovaatiotoimintaan sopivia vuoropuhelun menetelmiä ja tukea sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen. Vuoden 2023 aikana järjestettiin neljä työpajaa eri kohderyhmille: kuntatoimijoille, kansalaisille, korkeakouluille ja yhteiskunnallisille yrityksille. ”Onnistunut innovointi perustuu yhteistyölle”, kertoo työpajojen koordinaattori Paula Alanen Silta-Valmennusyhdistyksestä.

Sosiaalisten innovaatioiden päivä 7.11.2023 oli kolmas konkreettinen askel osaamiskeskuksen toiminnan valmistelussa. Hybriditapahtuma kokosi yhteen rahoittajia, kehittäjiä ja arvioijia. Se tarjosi ajankohtaista tietoa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemeistä sekä niiden arvioinnista ja rahoittamisesta. Tapahtumassa oli myös Innokylän leijonan luola, jossa rahoittajaraati arvioi potentiaalisten sosiaalisten innovaatioiden pitsauksia ja toteutusmahdollisuuksia. Helsingissä pidetyn päätilaisuuden ohessa järjestettiin kolme satelliittitapahtumaa Kuopiossa, Helsingissä ja verkossa.

Tapahtuman vastuujärjestäjän Ari Inkisen (SOSTE) mukaan rahoittajien rooli oli tapahtumassa merkittävä. Rahoittajien väliselle yhteistyölle ja tarpeen osoittamiselle on tarvetta. Päivä tuotti uusia ideoita, uutta tietoa ja osaamisen vahvistumista osallistujille.

Seuraava sosiaalisten innovaatioiden päivä järjestetään 7.11.2024.

Neljäs askel: konseptista suuntaviivat jatkovalmistelulle

Eri piloteista saatujen kokemusten perusteella määriteltiin marras–joulukuussa 2023 osaamiskeskuksen konsepti, eli keskeiset tehtävät ja toimintamuodot. Osaamiskeskuksen päätavoitteena on edistää innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa sekä helpottaa niiden arviointia.

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen konsepti Innokylässä.

Konseptin mukaan osaamiskeskuksen ydintoimintoja ovat osaamisen vahvistaminen ja jakaminen, tiedon kokoaminen ja välittäminen ja vaikuttaminen ja viestintä. Osaamiskeskus edistää kehittäjien innovaatiokyvykkyyttä jakamalla työkaluja ja osaamista, kokoaa yhteen keskeisiä verkostoja ja tukee kehittäjien ja rahoittajien välistä vuorovaikutusta. Osaamiskeskus lisää tietoa sosiaalisista innovaatioista ja niiden hyödyistä sekä rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi osaamiskeskus tukee kansallista sosiaalisten innovaatioiden strategiatyötä ja toimii osana EU:n osaamiskeskusten verkostoa ja varmistaa tiedonvaihdon ja vertaisoppimisen.

Suomen osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen on haettu rahoitusta osana kuuden EU-jäsenmaan konsortiota.  

Haluatko seurata sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen työtä? Anna yhteystietosi lomakkeella. Lomaketta ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteystietoja käyttävät osaamiskeskuksen kehittäjät.

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!