Uutiset

Kuntoutussäätion tuottamasta käsikirjasta tukea eläinavusteisten interventioiden toteuttamiseen

Julkaistu
28.6.2021

Kuntoutussäätiön tutkijat kokosivat yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tuoreeseen julkaisuun tietoa eläinavusteisista interventioista ja niiden eettisestä, laadukkaasta ja turvallisesta toteuttamisesta.

Eläinavusteiset interventiot ovat kattokäsite erilaisille tavoille hyödyntää eläimen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Suomessa eläinavusteisia menetelmiä käytetään esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden ja erilaisten kehityshäiriöiden kuntoutuksessa. Kuntoutussäätiössä aikaisemmin yhteistyössä Kelan kanssa toteutetun kartoittavan kirjallisuuskatsauksen perusteella eläinavusteiselle vapaaehtoistoiminnalle ja ammattimaiselle kuntoutustoiminnalle kaivattiin selkeitä yhtenäistettyjä toimintaperiaatteita. Yhteiskehittämisen ja tutkimustyön tuloksena syntyi julkaisu: Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio? Käsikirja eläinavusteisten menetelmien laadukkaaseen toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä

Hautamäen lisäksi käsikirjaa ovat olleet tuottamassa Kuntoutussäätiön tutkijat Farid Ramadan ja Tuuli Vilhunen. Käsikirja on yhteiskehittämisen tulos ja se on syntynyt yhdessä eläinavusteisia menetelmiä toteuttavien ammattilaisten kanssa. Lähdeaineistona käytettiin kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen standardeja, laatutyötä, ohjeistuksia ja tutkimustietoa sekä eläinavusteisten interventioiden havainnointia ja haastatteluja Suomessa.

Kelan Kuntoutusta kehittämässä -sarjassa ilmestynyt käsikirja on sähköinen julkaisu ja se löytyy tästä linkistä.

Lisätietoja

Erikoistutkija Lotta Hautamäki
lotta.hautamaki@kuntoutussaatio.fi
puh. 040844214

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!