Uutiset

Kuntoutussäätiö mukana YK:n kaupunkikehitysohjelman tavoitteiden toteutumista koskevan kansallisen raportin laadinnassa

Julkaistu
9.8.2021

Kuntoutussäätiö on osallistunut YK:n uuden kaupunkikehitysohjelman tavoitteiden toteutumista koskevan Suomen raportin laadintaan. Kuntoutussäätiön toimitusjohtajan Soile Kuitusen vastuulla oli osio, jossa tarkastellaan suomalaisten kaupunkien sosiaalista kehitystä eriarvoistumisen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja etujen näkökulmista.

Suomen raportti on julkaistu UN-Habitatin verkkosivuilla (pdf)

Kaupunkikehitysohjelman kansallisen raportin laadintaa koordinoi ympäristöministeriö. Kaupunkikehitysohjelma hyväksyttiin Quitossa vuonna 2016 pidetyssä YK:n Habitat III -kokouksessa (New Urban Agenda, NUA, pdf). Kyseessä on poliittinen asiakirja, jonka toteuttamiseen osallistuvat keskeisesti YK:n jäsenmaat, paikallishallinto, YK:n elimet ja muut sidosryhmät. Uusi Kaupunkikehitysohjelma tukee Agenda 2030:n toteuttamista kaupunkien ja yhdyskuntien näkökulmasta. Ohjelmaan sisältyy seuranta- ja raportointi -velvoite, jonka mukaisesti jäsenmaat raportoivat säännöllisin väliajoin ohjelman tavoitteiden saavuttamisesta. YK:n jäsenmaat laativat ensimmäiset NUA:n seurantaan liittyvät kansalliset raporttinsa YK:lle vuonna 2021.Raportointikehikko sisältää n. 50 aihepiiriä. Jokaiselle aihepiirille on pyritty löytämään Suomen kaupunkien kokonaistilannetta aihepiirin osalta kattavasti tunteva, työssään ansioitunut kirjoittaja. Lisäksi aihepiirien ympärille rakennettiin asiantuntijaverkosto, joka kattaa yhteiskunnan eri toimijatahoja (valtio, aluehallinto, kaupungit, julkinen sektori, yliopistot, media, rahoituslaitokset, työmarkkinajärjestöt ym.). Asiantuntijaverkostot täydentävät pääkirjoittajien tekstejä edustamansa tahon näkökulmasta.

Lisätietoja

Soile Kuitunen
toimitusjohtaja, valt.tri.
soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!