Uutiset

Kuntoutussäätiö kehittää yhdessä viiden järjestön kanssa työllistymisen edellytyksiä vahvistavia toimintamalleja

Julkaistu
19.4.2022

Kuntoutussäätiö yhteiskehittää viiden eri järjestön kanssa uusia, työllistymisen edellytyksiä vahvistavia toimintamalleja. Yhteistyöjärjestöinä ovat Irakin Naisten Yhdistys, Kalliolan setlementti, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto.

Kehittämisessä hyödynnetään Kuntoutussäätiön tutkimustoiminnan tuloksia sekä kehittämis- ja koulutustoiminnan kautta syntynyttä osaamista sosiaalisen osallisuuden tukemisesta ja työstä syrjäytymisen ehkäisystä. Toiminnassa toteutetaan räätälöityjä koulutuksia ja yhteiskehittämistyöpajoja.

Kunkin yhteistyöjärjestön kanssa toiminta toteutetaan järjestön omista tarpeista lähtien. Esimerkiksi Neuroliiton kanssa selvitetään työnantajien näkemyksiä MS-tautia sairastavien palkkaamisesta ja työssäkäynnistä.

Yhteiskehittämisessä syntyviä uusia ja parannettuja toimintamalleja voidaan hyödyntää järjestöissä ja auttaa siten kohderyhmiin kuuluvia sosiaalisen osallisuutensa vahvistamisessa. Toiminnan myötä myös järjestöjen näkyvyys ja vaikuttamistyö paranee. Työllistymisedellytyksiä parantava toiminta on yhteiskunnallisesti tärkeää, ja siinä järjestöt ovat osaavia, tärkeitä toimijoita.

– Monet järjestöt toimivat sellaisten henkilöiden ja ryhmien parissa, jotka tarvitsevat tukea työllistymisessään. Heidän työllistymismahdollisuuksiensa parantaminen on tärkeää sekä heille henkilökohtaisesti että myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Koko yhteiskunnan tasolla tasapuolisemmat työllistymismahdollisuudet voivat sekä vähentää taloudellista eriarvoisuutta että parantaa työllisyysastetta, toteaa johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä.

Yhteiskehittämisen tulokset kaikkien saatavilla

Yhteiskehittämisen tulokset ovat kaikkien kiinnostuneiden saatavilla Kuntoutussäätiön ja mukana olevien järjestöjen verkkosivuilta. Uusista toimintamalleista kerrotaan myös kaikille avoimessa eKuntoutusakatemia-tilaisuudessa torstaina 17.11. klo 14–16.

Yhteiskehittäminen toteutetaan vuoden 2022 aikana. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lisätietoja

Riikka Shemeikka
Johtaja, tutkimus ja kokeilut, Kuntoutussäätiö
puh. 044 781 3102
riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!