Uutiset

Kuntoutussäätiö ja Oulunkylän kuntoutuskeskus arvioivat kävelyrobottikuntoutuksen hyötyjä ja vaikutuksia AVH-potilaille

Julkaistu
9.10.2020

Kuntoutussäätiö ja Oulunkylän kuntoutuskeskus (OKKS) toteuttavat vuosina 2020–2021 arvioinnin Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista aivoverenkiertohäiriö (AVH)-potilaille.OKKS:ssa on vuodesta 2019 saakka käytetty aktiivisesti eteläisen Suomen ensimmäistä Lokomat-kävelyrobottia, ja siitä on saatu erinomaisia kokemuksia ja kuntoutustuloksia. Kävelyrobottikuntoutuksen vaikutukset näkyvät kuntoutujilla mm. kävelykyvyn palautumisena ja sujuvampana liikkumisena, kohonneena mielialana sekä kipujen helpottumisena. Hyödyt ja vaikutukset on tärkeää arvioida ja tästä osuudesta vastaa Kuntouussäätiö.Yhteensä vuosittain 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön ja niihin menehtyy vuosittain Suomessa noin 4 500 henkilöä 1. Lokomat-kävelyrobotti mahdollistaa AVH-potilaille tehokkaan ja toiminnallisen terapian haastavissakin tapauksissa. Kuntoutus perustuu keskushermoston mukautuvuuteen, jonka avulla neurologiset potilaat voivat opetella ja parantaa arkielämän toimintoja jatkuvilla toistoilla.Arviointi toteutetaan monimenetelmäisellä otteella, jonka keskiössä on kuntoutujan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Näitä on tarkoitus kartoittaa kyselylomakkeilla, haastatteluilla, case-tutkimuksilla sekä kuntoutusjakson aikana kerättävällä datalla. Arvioinnin tavoitteena on myös kartoittaa mahdollisia tieteellisen jatkotutkimuksen aiheita. Arvioinnin vastuuhenkilönä toimii Kuntoutussäätiössä tutkija-arvioitsija Henna Harju.Useissa Euroopan maissa kävelyrobottikuntoutus on käypä hoito. Suomessa kävelyrobottikuntoutusta toteutetaan jo muutamilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Uudesta kuntoutusteknologiasta kertyy koko ajan lisää kokemuksia ja tietoa, mutta vastaavaa arviointia ei ole Suomessa toteutettu aiemmin.Lisätietoja arvioinnista: tutkija-arvioitsija Henna Harju henna.harju@kuntoutussaatio.fi tai p. 044 781 3151 sekä kuntoutustoiminnasta kehittämispäällikkö Mia Pietilä, Oulunkylän kuntoutuskeskus mia-pietila@okks.fi tai p. 040 487 5180Lisätietoja kävelyrobottikuntoutuksesta: Oulunkylän kuntoutuskeskuksen sivuilla.1Aivoliitto

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!