Uutiset

Kuntoutussäätiö ja Movendos kehittävät mittareita kuntouttavaan työtoimintaan

Julkaistu
20.5.2020

Movendos on aloittanut yhteistyöhankkeen Kuntoutussäätiön kanssa. Tavoitteena on toteuttaa mittaristo osaksi Movendoksen kyselytyökalua kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen. Tärkeitä mitattavia asioita ovat muun muassa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, sosiaalinen osallisuus ja jaksaminen.

Yhtenäisten sähköisten mittareiden rooli korostuu etäkuntoutuksessa, mutta ne helpottavat toimintaa ja vaikuttavuuden arviointia myös lähikuntoutusta sisältävissä prosesseissa. Sähköisillä mittareilla saadaan kerättyä ja hyödynnettyä dataa, ja papereiden pyörittäminen vähenee.– Mittariston yhtenäistäminen ja joustavat sähköiset toteutukset ovat tärkeitä työkaluja kaikessa kuntoutustoiminnassa tulevaisuudessa, sanoo hankkeessa mukana oleva Kuntoutussäätiön Yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma.

Kuntoutussäätiö on tehnyt pitkäjänteistä työtä myös etäkuntoutuksen puolella

– Kuntoutussäätiössä on erityisesti vuodesta 2015 lähtien kokeiltu, käyttöönotettu ja kehitetty etäteknologiaa osana kuntoutuspalveluiden tuotantoa. Kuntoutussäätiö on saanut esimerkiksi Movendos mCoach-etävalmennuspalvelusta hyviä kokemuksia kuntoutujan ja kuntoutuksen ammattilaisen välisestä vuorovaikutuksesta, Kuntoutussäätiön palvelupäällikkö Ira Vahtero kertoo. Useampi kunta selvittää parhaillaan mahdollisuuksia tilata kuntouttavaa työtoimintaa etäratkaisuja hyödyntäen. Selvittelyn kohteena ovat esimerkiksi uravalmennuksen ja sosiaaliohjauksen toteuttaminen etäteknologioita hyödyntäen. Kuntoutussäätiössä etänä toteutetun kuntouttavan työtoiminnan startti sai hyvää palautetta. 90 %:lla fiilis etäkuntoutuksen aloittamisesta oli innostunut tai hyvä. Anonyymi asiakaspalaute kertoo etäkuntoutuksen merkityksestä myös poikkeuksellisena korona-aikana. “Sai vertaistukea tämän poikkeustilan aikana. Pystyi keskustelemaan ja samalla jakamaan mielipiteitä muiden ryhmän jäsenten kanssa poikkeustilaa eläessämme. Varmasti nyt tämä kohta vielä enemmän korostui, kun työskentelemme kaikki omissa kodeissamme ja moni kokee, että kaipaa ‘yksinäisyyteensä’ jotain tukiverkostoa.”

Lisätietoja

Ira Vahtero, palvelupäällikkö, Kuntoutussäätiö p. 040 833 2982, ira.vahtero@kuntoutussaatio.fi

Mika Ala-Kauhaluoma, yhteyspäällikkö, Kuntoutussäätiö p. 0447813096, mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi

Paula Mäkeläinen, Account Director, Movendos p. 050 4059940, paula.makelainen@movendos.com

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!