Uutiset

Kuntoutus on hyvinvointi-investointi ja osa kunnan hyte-työtä

Julkaistu
11.5.2021

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalla on vastuu hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä.

Suomen Kuntoutusyrittäjät, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Kuntoutussäätiö esittävät, että vaalien jälkeen laadittaviin kuntastrategioihin kirjataan kuntoutus sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Yksilöidymmin kyse on siitä, että kunta tukee ja mahdollistaa seuraavia asioita:

  1. Ennaltaehkäisevä kuntoutus on lähellä ihmistä.
  2. Kuntoutuksen pääsee ajoissa.
  3. Kunnan toimialat osallistuvat omasta näkökulmastaan kuntalaisten toimintakyvyn ja osallisuuden tukemiseen.

Toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen kannattaa kaikissa ikäryhmissä. Jos kunnan palkkaama liikunnanohjaaja estää työllään yhden lonkkamurtuman tai siirtää 4–5 tekonivelleikkauksen tarvetta, on hänen vuosipalkkansa kuitattu. Nuorten syrjäytymistä ehkäisevät palvelut puolestaan tuottavat kunnille jopa 800 000 euron säästön nuorta kohti.

Toimintakykyä edistetään kuntalaisen arjessa

Liikkumisen mahdollistava esteetön arkiympäristö, liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä potilas- ja kansalaisjärjestöjen toiminnan, esimerkiksi ryhmämuotoisten kuntoutuskurssien ja vertaisryhmien tukeminen edistävät kuntalaisten toimintakykyä.

Valtakunnallisesti on laskettu, että kävelyn lisääminen 20 prosentilla tuottaisi yhteensä 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisääminen 1,1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. On olemassa vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että pyöräilyinfrastruktuuriin kohdistettujen investointien hyöty-kustannussuhde on vähintään viisinkertainen.

Myös ikääntyneille suunnatuissa palveluissa toiminnan kuntoutuksellisuus läpileikkaavana ajatuksena tukee kuntouttavan kunnan tavoitteita. Päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotoimessa tehdään työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Kuntoutus on kunnille investointi. Se estää varhaista eläköitymistä, lisää asukkaiden työvuosia, toimintakykyä kaikissa ikäryhmissä sekä parantaa kuntalaisten osallisuutta. Kun kuntoutusta ja toimintakykyä pidetään esillä kuntavaaliohjelmassa ja -kampanjoissa, ne tulevat valtuutettujen myötä myös kuntastrategiaan.

Lisätietoja

Ota rohkeasti yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää kuntoutuksesta sekä sen hyödyistä kunnallenne ja sen asukkaille sekä ennen vaaleja että uuden valtuustokauden alkaessa.

Tervetuloa mukaan kuntoutus- ja toimintakykywebinaariimme ti 7.9.2021, lähetämme tarkempaa tietoa elokuun aikana.

Satu Grekin toiminnanjohtaja, Suomen Kuntoutusyrittäjät
Puhelin: 050 550 3488, satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi
Twitter: Satu Grekin
Twitter: Kuntoutusyrittäjät
Facebook: Kuntoutusyrittäjät

Lisätietoa: Kuntoutusyrittäjien kuntakirje

Marja Kinnunen toiminnanjohtaja (VTT), Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
Puhelin: 050 354 5635,
marja.kinnunen@suomentule.fi
Tule ry:n kotisivut
Kansallinen Tule-ohjelma 2020-2025Facebook: Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
Twitter: Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry

Lisätietoa:

Askelmerkit tuki- ja liikuntaelinongelmien ratkomiseen kunnassa

TIEDÄ JA TOIMI Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa (THL & Tule ry, 2021)

Soile Kuitunen Toimitusjohtaja (VTT), Kuntoutussäätiö
Puhelin: 044 781 3117,
soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi
Kuntoutussäätiön kotisivut
Twitter: @KuitunenSoile
Facebook: Kuntoutussäätiö

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on vaikuttamisjärjestö, johon kuuluu yli 600 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Jäsenyrityksillä on yli 800 toimipistettä eri puolilla Suomea. Jäseniämme ovat esimerkiksi fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapiayrittäjät ja -yritykset. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille ja työllistävät ammattilaisia. Toimialan yritykset tuottavat lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on 17 valtakunnallisen toimijan yhteistyöelin. Luomme edellytyksiä tule-terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-ongelmien vähentämiseksi. Jäsenemme ovat kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöjä, joissa on yhteensä lähes 60 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä. Visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita.

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!