Uutiset

Kolmannella sektorilla on paljon annettavaa TKI-toimintaan, muistuttaa Kuntoutussäätiö lausunnossaan

Julkaistu
3.6.2024

Kuntoutussäätiö muistuttaa, että kolmannella sektorilla on kokemusta käytännönläheisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Nykyiset rahoitusinstrumentit eivät tue riittävästi kolmannen sektorin TKI-toimintaa.

Suomi tavoittelee tutkimus- ja kehitystoiminnan menojen nostamista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. T&K-investointien avulla pyritään edistämään talouskasvua, vahvistamaan kilpailukykyä ja kasvattamaan tuottavuutta sekä edistämään Suomen panosta maailmanluokan tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi.

Kolmannen sektorin työ on hyvin asiantuntijavaltaista ja sillä voisi potentiaalisesti olla tärkeä rooli TKI-ekosysteemeissä. Kolmannen sektorin TKI-toimintaa ja -potentiaalia ei käytävissä keskusteluissa ja suunnitelmissa ole kuitenkaan juuri huomioitu, vaikka sen toimijoilla on vankkaa kokemusta käytännönläheisestä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä merkittävää osaamista yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Tämän lisäksi sisällyttämällä kolmannen sektorin toimijat tiiviimmin yhteistyöhön voidaan parantaa asiakasnäkökulman huomioimista TKI-toiminnassa.

Nykyiset rahoitusinstrumentit eivät tue riittävästi kolmannen sektorin TKI-toimintaa eikä kolmannen sektorin potentiaalia uusien ratkaisujen tuottajina ja mahdollisina vientitoimintaa harjoittavina organisaatioina.  

Kolmas sektori ja yhteiskunnalliset yritykset kehittävät sosiaalisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita, jotka tarjoavat ratkaisuja monimutkaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja täydentävät muuta innovaatiotoimintaa. tästä syystä ne tulisi huomioida systemaattisesti kiinteänä osana innovaatioekosysteemiä.

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle 24.5.2024. Lausuntopyyntö ja lausunnot ovat luettavissa Lausuntopalvelussa.

Lue Kuntoutussäätiön lausunto kokonaisuudessaan pdf-muodossa tästä.

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!