Uutiset

Järjestöt ovat kekseliäitä sosiaalisia innovaattoreita – oppaasta ideoita työllistämismallien kehittämiseen

Julkaistu
23.2.2023

Järjestöt ovat kekseliäitä ja tuloksellisia sosiaalisten innovaatioiden kehittäjiä myös työllistämisessä. Järjestöissä syntyy vuosittain satoja uusia tai parannettuja toimintamalleja osatyökykyisten tai muutoin haastavassa asemassa olevien ihmisten työllistämiseen.

Kuntoutussäätiön vastavalmistunut opas tarjoaa tutkittua tietoa, ideoita oman toiminnan ja toimintamallien kehittämiseen sekä esimerkkejä hyvistä malleista.

Järjestöt tarjoavat monenlaisia palveluita

Työllistymistä ajatellen kolmannella sektorilla on paljon annettavaa. Järjestöt kohtaavat ihmisiä arjen ympäristöissä. Niiden toimintaan on helppoa mennä mukaan. Moni hakeutuu järjestötoimintaan, koska siinä ei ole stigmaa eikä viranomaisleimaa. Diagnoosien perään ei kysellä.

Järjestöjen tarjoamien aktiviteettien kirjo on laaja. Moni tarjoaa erityisryhmille yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea ihmisille, joilla on oppimisvaikeuksia, mielenterveyden häiriöitä ja syrjäytyneisyyttä.

Joillakin järjestöillä on koulutettuja työkykykoordinaattoreita, jotka auttavat ihmisiä näiden kokonaistilanteen selvittelyssä ja ohjaavat heitä oikean tuen piiriin. Järjestöt toteuttavat myös kilpailutettuja palveluita, kuten kuntouttavaa työtoimintaa ja työhönvalmennusta.

Opas esittelee onnistuneita toimintamalleja

Oppaassa kerrotaan, miten työllistämistoiminnasta voisi saada vielä vaikuttavampaa. Tutkimuksellisen näytön ja kokemusperäisen tiedon valossa hyvissä toimintamalleissa korostuvat yksilölliset ratkaisut, palvelujen kokoaminen helpommin saavutettaviksi ja tiivis yhteistyöverkosto.

Tuetun työllistämisen mallit, valmennuksellinen pitkäjänteinen tuki sekä työn muokkaus ovat myös osoittautuneet tuloksellisiksi monilla kohderyhmillä. Verraten harva järjestö on arvioinut kuitenkaan itse toimintamallejaan tai raportoinut vaikutuksista.

Oppaassa esitellään kuuden järjestön yhteiskehittämistä ja sen tuloksia. Yhteiskehittämiseen osallistuivat Irakin naisten yhdistys, Kalliolan Setlementti, Kuntoutussäätiö, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto. Yhteiskehittämistä toteutettiin vuonna 2022.

Oppaan laadinnan ja yhteiskehittämisen mahdollisti Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA Kuntoutussäätiölle myöntämällään avustuksella (Ak6). Oppaan toimitti Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen.

Lue opas kokonaisuudessaan (pdf).

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!