Blogi

Työelämän tuntemusta ja vapaaehtoistukea syrjään jääneille työllistymisen avuksi

Julkaistu
6.6.2019

Miten auttaisimme yhteiskunnasta syrjään jääneitä mukaan työelämään? Tähän kysymykseen saimme vinkkejä myös työnantajilta tutkimuksestamme Osatyökykyisistä osaavaa työvoimaa. Tuloksista kävi ilmi, että moni yritys haluaa auttaa paikallisia ihmisiä mukaan työelämään ja kokee toimintansa eettisyyden tärkeäksi asiaksi. Kaikille yrityksille tärkeintä ei ole henkilön tausta, vaan motivaatio tehdä työtä ja sitoutua työhön. Peräti joka viidennellä yrityksellä oli kokemusta, jossa tai osatyökykyiset tai kokemattomat työntekijät saattoivat motivaatiollaan päihittää ns. terveet työntekijät, joiden asenne työhön ei ollut lähimainkaan yhtä hyvä kuin osatyökykyisillä.Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että yrityksissä on tekemätöntä työtä. Muun muassa rekrytoinnin haasteet ja riskit sekä perehdytyksen vaatima panostus saivat monen yrityksen sietämään mieluummin työvoimapulaa kuin rekrytoimaan uuden henkilön. Toki tutkimuksessa kävi ilmi sekin, että monissa yrityksissä osaaminen on etusijalla rekrytoinnissaKuntoutussäätiön uusi hanke ”Duunikummi” lähtee liikkeelle työnantajien esittämistä asioista, joiden pohjalta laadittiin uudentyyppinen työhön valmentautumisen malli. Mallissa vapaaehtoinen henkilö voi toimia syrjään jääneen työllistyjän kummina kolmessa vaiheessa: kummi auttaa työllistyjää työhön valmentautumisessa, työnhaussa ja uuden työn perehdytysvaiheen aikana. Alussa kummi ja työllistyjä tutustuvat yhdessä työhön motivoiviin asioihin, tarinoihin työstä sekä siihen, mitä työnantaja toivoo yleisesti työntekijöiltään. Työtä hakiessa voi olla huojentavaa tietää, että motivaatio ja halu tehdä työtä riittävät monissa töissä. Vapaaehtoisella kummilla voi olla aikaa työssä perehdytyksen tukemiseen enemmän kuin kenties yhdelläkään muulla palvelulla.Kummin ei aina tarvitse olla vieras henkilö, kummi voi olla vaikkapa vuorotteluvapaalla oleva naapuri tai työllistävän työpaikan eläkkeelle jäänyt työntekijä, jolla on aikaa perehdytykseen työpaikalla. Työ voidaan nähdä myös omaa elämää eteenpäin vievänä vaiheena, josta on entistä helpompi ponnistaa eteenpäin, vaikkapa opintoihin opintovapaalain mukaisesti.

Duunikummitoiminnan tärkeä perusajatus on yhdistää syrjään jääneiden nuorten ja aikuisten tarpeita, monien kansalaisten auttamishalua ja työnantajien toiveita saada työhön motivoituneita työntekijöitä, joiden perehdytykseen saa apua. Ohjaamojen nuoret ovat kertoneet toivovansa lisää ylisukupolvisia kohtaamisia, aikuiskummeja ja uudenlaista otetta tukeen niin, että nuoriin luotetaan. Näitä periaatteita haluamme toteuttaa kummitoiminnassa.Vapaaehtoiskummimallin avulla on tarkoitus viedä näitä uusia työllistämismahdollisuuksia eri alueille paikallisen toiminnan ja myös Nappinaapuri.fi-kartastojen avulla. Tehtävää on paljon, meillä Suomessa on todettu olevan peräti 60 000 työstä tai muusta toiminnasta syrjäytynyttä nuorta. Tällä hankkeella haluamme myös yhtyä ME-säätiön kampanjaan #syrjaytyneitanolla viemällä uutta työllistymismallia kansalaisten keskuuteen. Toimintaamme rahoittaa Stea.Tuula Lehikoinen

No items found.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!