Blogi

Järjestökoulutus: oppimisvaikeuksista tarvitaan lisää tietoa koulutuksessa ja työelämässä

Julkaistu
21.12.2016

Oppimisvaikeuksista ei ole vielä riittävästi tietoa yhteiskunnan eri osa-alueilla, vaikka tutkimusnäyttöä oppimisvaikeuksien kielteisistä seurauksista on kertynyt. Tiiviimpi yhteistyö tutkimuksen, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden välillä olisi tarpeen, todettiin Kuntoutussäätiön toteuttamassa järjestökoulutuksessa.Oppimisvaikeuksista on paljon tutkimusta, mutta myös selkeitä tiedon puutteita. Väestötasolla nuorten aikuisten koettuja kouluvaikeuksia on viimeksi selvitetty Terveys 2000 -tutkimuksessa. Järjestötoimijoita puhuttivat opiskelun tuen saatavuus sekä vanhempien rooli erityisesti nuorten tukemisessa.Vahvuuksia ja voimavaroja on tutkittu vähemmän kuin vaikeuksien ilmenemistä. Koska suurin osa tutkimuksesta painottuu englanninkielisiin maihin, ei esimerkiksi vieraiden kielten vaikeuksista ole juurikaan tutkimusta. Suomessa monet aikuiset kokevat vieraan kielen vaikeudet yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi. Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin on kehitetty monia tukimuotoja, mutta niiden käytöstä ja saatavuudesta ei ole ajantasaista tietoa.

Uutta tutkimustietoa oppimisvaikeuksien esiintyvyydestä ja vaikutuksista saadaan Kuntoutussäätiön Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeesta. Tutkimusaineistoina hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia opiskelijakyselyitä sekä kootaan rekisteriaineisto.Nuorille ja aikuisille suunnatujen kehittämishankkeiden palvelut on koettu hyvinä. Palautteen perusteella etenkin oppimisvaikeuksien perusteellinen selvittäminen neuropsykologisen tutkimuksen avulla on koettu tärkeänä.Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus – tuloksellisuuden arviointi -tutkimuksen alustavat tulokset ovat myös lupaavia. Hankkeessa toteutettu lyhytkestoinen neuropsykologinen yksilö- ja ryhmäkuntoutus ovat tuloksellisia.Nuoret tuella työelämään -hanke on tavoittanut työttömiä nuoria, joiden kohdalla oppimisvaikeudet ovat monesti jääneet selvittämättä. Oppimisvaikeuksien ohella monella on taustallaan esimerkiksi koulukiusaamista ja lukuisia opintojen keskeytyksiä. Hankkeen palveluissa nuorten on mahdollista selvittää oppimisvaikeus perusteellisesti neuropsykologisessa tutkimuksessa ja saada ryhmämuotoista tukea oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin.

Yhteiskehittämisen työpajassa pohdittiin, mitä pitäisi tapahtua, jotta oppimisvaikeuksista ei aiheutuisi enää nykyisen kaltaista haittaa vuonna 2025. Työpajoissa tunnistettiin tarve laajamittaiselle koulutukselle ja kampanjalle, joka yhdistäisi tutkimuksen, järjestötoimijat ja kokemusasiantuntijat. Tietoa oppimisvaikeuksista pitäisi lisätä ja niihin liittyvää leimautumista pienentää. Eri tahoilla oppimisvaikeuksien parissa työskentelevien tulisi kokoontua verkostoksi, joka pyrkisi parantamaan oppimisvaikeuksien huomioimista koulutuksessa, työelämässä ja tukipalveluiden saamisessa.Koulutukseen osallistui edustajia 10 eri järjestöstä. Koulutus järjestettiin 23.11.2016.Valokuvat koulutuksesta: Minna Parikkala

No items found.
No items found.

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!