Blogi

Attraktiivinen solu veti puoleensa korkeakouluharjoittelijaa

Julkaistu
27.6.2017

Kuntoutussäätiössä on sairausryhmäkohtaisen kuntoutuksen attraktiivinen solu, jonka tarkoitus on tukea järjestötoimijoita sairausryhmäkohtaisten kuntoutusmuotojen kehittämisessä. Yhtenä tavoitteena on lisätä järjestöjen toteuttaman sairausryhmäkohtaisen kuntoutuksen näkyvyyttä. Tällä pyritään siihen, että jokaisella sairastuneella ja heitä ohjaavalla ammattilaisella olisi tietoa järjestöjen tarjoamista kuntoutuspalveluista. Usein kuntoutujan perheenjäsenetkin tarvitsevat tukea. Tämän vuoksi tiedon tarjolla olevista, koko perhettä koskevista sopeutumisvalmennuskursseista, olisi tärkeää tavoittaa myös perheenjäsenet. Ideaali tilanne olisi, että sopeutumisvalmennuksesta tulisi kiinteä osa sairastuneen hoitopolkua ja kuntoutuksen tarpeessa olevat löytäisivät helposti itselleen sopivan palvelun.Kevään aikana olin yhteiskuntapolitiikan opintoihini liittyvässä kolmen kuukauden kestoisessa korkeakouluharjoittelussa Kuntoutussäätiössä. Osallistuin sairausryhmäkohtaisen kuntoutuksen attraktiivisen solun toimintaan. Attraktiiviset solut ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joita luodaan tärkeiden aiheiden ja niiden kannalta keskeisten osaajien, attraktoreiden ympärille. Solujen toimintaan voi osallistua oman kiinnostuksen mukaan. Oma mielenkiintoni sairausryhmäkohtaiseen soluun heräsi sen vuoksi, että minulla on aiempi terveydenhuoltoon liittyvä koulutustausta ja siihen liittyvää työkokemusta.

Aiemman kuntoutukseen liittyvän työkokemukseni olen kerännyt sairaalassa tapahtuvasta kuntoutuksesta, sen toteuttajina ovat yleensä fysioterapeutit sekä hoitajat. Terveydenhuollossa puhutaan usein kuntouttavasta työotteesta. Terveydenhuollon kuntoutustoiminnassa toimitaan lääketieteellisin perustein ja mielellään Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Terveydenhuollon antaman hoidon lisäksi asiakkaan yleisen toimintakyvyn palautumista voi tukea myös järjestöjen tarjoaman sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminnan avulla. Oli mielenkiintoista lähteä omalta kokemuspohjaltani mukaan järjestöpohjaisen sopeutumisvalmennustoiminnan kehittämiseen.Järjestöjen toteuttama sopeutumisvalmennus täydentää terveydenhuollossa toteutettua kuntoutusta. Sopeutumisvalmennuksessa on kyse muun muassa sosiaalisesta kuntoutuksesta sairastuneen tai vammautuneen toipuessa kohti yhteiskunnallista osallisuutta. Kyse on toimintakyvyn tukemisesta asiakaslähtöisesti, kun sairaus tai vamma aiheuttaa erilaisia haasteita arkielämässä.Sairausryhmäkohtaisen kuntoutuksen attraktiivinen solu järjestää syksyn 2017 loppupuolella kaksi järjestöjen toteuttamaan sopeutumisvalmennukseen liittyvää tilaisuutta. Ensimmäisessä tilaisuudessa teemana on tavoitteiden asettaminen sopeutumisvalmennuksessa, toisessa käsitellään sopeutumisvalmennuksen tilaa ja tulevaisuutta. Tietoa näistä tilaisuuksista on saatavissa myöhemmin muun muassa Kuntoutussäätiön nettisivuilta.Sairausryhmäkohtaisessa attraktiivisessa solussa tunsin tekeväni erittäin tärkeää työtä. Oli ilo saada olla hyödyksi ja avuksi ihmisille myös itselleni tutun sairaalamaailman ulkopuolella. Mielestäni attraktiivisen solun toiminta oli motivoivaa, sillä siinä sai luoda yhteistyössä kehittämisideoita solun toimintaan. Tein töitä muiden samoista asioista kiinnostuneiden kanssa ja samalla oma osaaminen lisääntyi.Lisätietoa järjestöjen toteuttamasta sopeutumisvalmennustoiminnasta juuri ilmestyneessä Kuntoutus-lehdessä (T. Saarinen, Kuntoutus 40:2, 75–76).

Kirjoittaja

Jaakko LankilaKorkeakouluharjoittelija, KuntoutussäätiöTallenna

No items found.
No items found.

Tutkijablogi

Blogissa esitellään kuntoutus- ja hyvinvointialoihin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kirjoittajat ovat alan tutkijoita, kehittäjiä ja muita asiantuntijoita.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!