Henkilöstö

Varjonen Sirkku

Erikoistutkija, VTT

Asiantuntijuus

  • maahanmuutto
  • monikulttuurisuus
  • kotoutuminen
  • osallisuus
  • laadulliset tutkimusmenetelmät

Hankkeet

  • Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa (KUHA) 2022–2024
  • Täydentävät maahanmuuton väylät kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille / Complementary pathways for people in need of international protection (PATHS) 2021
  • Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) 2020–2021
  • Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (Mahku)
  • Toimintakykyä tukevien mallien ja järjestölähtöisen kuntoutuksen kehittämisen toimintaohjelma (STEA). [Toimintaohjelman puitteissa ylläpidetään mm. Osana-verkostoa, joka edistää Suomeen muuttaneiden osallisuutta sote-palveluissa.]  

Julkaisut

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!