Henkilöstö

Ramadan Farid

Kehittämispäällikkö, FM

Asiantuntijuus

 • Sosiaaliset innovaatiot
 • Yhteisötalous
 • Maahanmuuttajuuteen ja kotoutumisen edistämiseen liittyvät kysymykset
 • Hyvien väestösuhteiden edistäminen
 • Asukasosallisuus
 • Eläinavusteiseen toimintaan liittyvä tutkimus

Julkaisut

 • Ramadan F. (2022) Järjestötyön vaikutus osallisuuden kokemukseen. Teoksessa: Kettunen P. (toim.)Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimus 8.
 • Varjonen S, Kinnunen A, Paavola, J-M, Ramadan F, Raunio M, van Selm J & Vilhunen T. (2021) Student, Worker or Refugee? How complementary pathways for people in need of international protection work in practice. Publications of the Government ́s analysis, assessment and research activities 2021:60.
 • Ramadan, F. (2021) Opas maahanmuuttotyön tueksi. Helsinki. Kuntoutussäätiö.
 • Shemeikka R, Schmidt-Thomé K, Harkko J, Paavola J-M, Raunio M, Alanko L, Björk A, Kettunen P, Kouvonen A, Pitkänen S, Ramadan F, Varjonen S, Vuorento M. (2021) Maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021: 29. Valtioneuvoston kanslia.
 • Hautamäki L, Ramadan F, Vilhunen T. (2021) Millainen on hyvä eläinavusteinen interventio – Käsikirja eläinavusteisten menetelmien laadukkaaseen toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä. Helsinki. Kuntoutusta kehittämässä 29/2021. Kela.
 • Ramadan F, Vilhunen T, Kuitunen S & Parkkinen M. (2020) Järjestöt rakentamassa sosiaalisesti kestäviä naapurustoja – Malli aluetyön tekijöille.
 • Ala-Kauhaluoma M, Pitkänen S, Ohtonen J, Ramadan F, Hautamäki L, Vuorento M, Rinne H. (2018) Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018. Eduskunta, Helsinki.
 • Hautamäki L, Ramadan F, Ranta P, Haapala E, Suomela-Markkanen T. (2018) Eläinavusteinen terapia – katsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaan Suomessa. Kela – työpapereita 140/2018.

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!