Henkilöstö

Parkkila Minna

Psykologitutkija, PsM, Neuropsykiatrinen valmentaja, Työkykykoordinaattorikoulutus

Asiantuntijuus

 • Oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvät vaikeudet
 • Neuropsykiatriset haasteet
 • Erityistä tukea tarvitsevat nuoret
 • Nuorten aikuisten työllistymisen ja mielenterveyden tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy

Julkaisut

 • Stenberg, J., & Parkkila, M. (2023). Kuntoutus nyt 1; Opas etäkuntoutuksen käytännön toteutukseen.
 • Parkkila, M. & Poutiainen, E. (2023). Miten työ ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret aikuiset voivat? NEET-ryhmään kuuluvien kokemuksia hyvinvoinnista, palveluiden käytöstä ja toimintakyvystä. Kuntoutus, 46(1), 19–26. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/127800/77078
 • Korkeamäki, J., Parkkila, M., & Poutiainen, E. (2023). Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmien yhteys koettuun opintosuoriutumiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen ja saamiseen. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 26/2023. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021026811
 • Stenberg, J., Parkkila, M., Nukari, J., Poutiainen, E. Työttömyysuhanalaisten nuorten ja aikuisten oppimisen vaikeudet, rinnakkaiset mielenterveyden ongelmat, opiskelu ja hyvinvointi. Kuntoutus, 45(4), 39–50. https://journal.fi/kuntoutus/article/view/125399/75357  
 • Parkkinen, M., Rinne, H., Korkeamäki, J., Parkkila, M., Vaalasranta, L., & Poutiainen, E. (2022). Sosioekonomisen perhetaustan yhteys Kelan mielenterveysperusteiseen kuntoutukseen osallistumiseen toisen ja korkea-asteen opiskelijoilla. Kuntoutus, 45(3), 20–37. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.122239
 • Parkkila M, Boltar L, Vaalasranta L, Pitkänen S, Poutiainen E. Ohjausmallilla tukea työn ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Löydä suuntasi -hankkeen loppuraportti. Helsinki: Kela. Kuntoutusta kehittämässä 17, 2020. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062946186
 • Parkkila M, Naamanka E, Poutiainen E, Hiekkala S. Vaativan kuntoutuksen toteutus etäkuntoutuksena aivovamman saaneilla. Teoksessa Salminen A-L ja Hiekkala S (toim.) Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia, 47–65. Kela, Helsinki, 2019.
 • Peltonen K, Gustavsson-Lilius M, Parkkila M, Mentula T, Stenberg J & Poutiainen E (2019). Oppimisen ja mielenterveyden ongelmia kartoittavan KOMO-kyselyn psykometriset ominaisuudet. Psykologia, 1/2019.
 • Parkkila M., Ryökkynen S., Vaalasranta L., Männistö E., Korkeamäki J. ja Gustavsson-Lilius M., (2018). Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja psykososiaalista hyvinvointia kartoittava kysely ammatillisissa opinnoissa. Helmi-hankkeen loppuraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 57/2018

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!