Uutiset

Työkyky, ikäsyrjintä ja digitaidot haastavat työhön paluuta

Julkaistu
6.5.2024

Ikäsyrjintä ja digitaitojen puute hankaloittaa pitkäaikaistyöttömien paluuta työelämään. Kuntoutussäätiön hankkeessa työllistymistä edistettiin maksuttomalla työvalmennuksella ja digikursseilla.

Kuntoutussäätiön kolmivuotinen Askeleet töihin -hanke päättyi vuoden 2023 lopussa. Hankkeessa tarjottiin maksutonta työvalmennusta noin 200 työnhakijalle, joiden työttömyys oli pitkittynyt tai jotka olivat yli 50-vuotiaita. Noin puolet hankkeessa työvalmennusta saaneista siirtyi työelämään, opintoihin tai muihin palveluihin hankkeen ansiosta. Työvalmennuksen asiakkaat kokivat, että valmennus antoi heille kannustusta ja konkreettista tukea.

”Hanke osoitti, että yksilöllinen kohtaaminen, kannustus ja digitaitojen tukeminen voivat muuttaa elämän suunnan”, kertoo hankevastaava Marja-Liisa Schiess.

Pitkittynyt työllisyys ja yli 50 vuoden ikä vähentävät mahdollisuuksia saada töitä. Työnantajien asenteet vaativat päivittämistä, sillä näilläkin työnhakijoilla on arvokasta osaamista tarjottavanaan. Hankkeen asiakkaista suurin osa oli korkeasti koulutettuja, mutta haasteeksi osoittautui se, että tutkintojen suorittamisesta oli kulunut vuosikymmeniä.  

”Ikäsyrjintä on tunnustettava ja käsiteltävä ongelma Suomessa. Työkykyyn liittyvien asenteiden päivittämiseksi tarvitaan uutta tietoa yli 55-vuotiaiden osaamisesta, asenteista ja terveydestä työvoimana. Digitaalisten taitojen ylläpidon tulisi olla kaikille mahdollisimman helppoa, ja työvalmennuksissa korostuu yksilöllisen ja pitkäkestoisen tuen merkitys.”

Työvalmennuksessa yksilöllisten tarpeiden tukeminen vaatii sen, että valmennus kestää riittävän kauan. Ratkaisukeskeisellä työotteella pystytään keskittymään asiakkaan omiin vahvuuksiin ja mielenkiinnonkohteisiin. Riittävän pitkä asiakassuhde auttaa paitsi valmentajaa huomioimaan paremmin yksilöllisiä tarpeita myös asiakasta sitoutumaan tavoitteisiinsa.  

Hankkeessa huomattiin myös perusdigitaitojen merkitys nykypäivän työelämässä. Pitkään työelämän ulkopuolella olleille täytyy tarjota matalan kynnyksen oppimispaikkoja, joissa he voivat testata laitteita ja ohjelmia. Hankkeen aikana 61 asiakasta osallistui digikurssikokonaisuuksiin ja kymmenen sai yksilöllistä digitukea. Digitaitojen kehittäminen paransi taitoja hakea töitä ja käyttää palveluita, mutta myös rohkaisi hakemaan työpaikkoihin, joissa vaadittiin IT-osaamista.

Tutustu hankkeen tuloksien tiivistelmään (pdf).

Tutustu hankkeen loppuraporttiin (pdf).

Lisätietoja

Schiess Marja-Liisa

Sosionomi (AMK), työkykykoordinaattori, työvalmentaja (eat.)

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!