Uutiset

Miten arviointia voi kehittää työyhteisössä? – Tutustu Artsi-oppaaseen

Julkaistu
11.4.2024

Järjestöt tekevät paljon kehittämistyötä, mutta arvioinnin teemojen äärelle pysähdytään harvemmin koko työyhteisön voimin. Arvioinnin kehittäminen omatoimisesti henkilöstön kesken voi tuntua työläältä. Aihe ei kuitenkaan ole vaikea, kun sitä jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Uudistunut www.artsi-opas.fi tarjoaa kehittämistyön tueksi valmiita malleja.

Arviointisuunnitelma pitäisi löytyä jokaisesta järjestöstä

Käytännössä työyhteisön on hyvä kokoontua käsittelemään arvioinnin kehittämistä useamman tapaamisen verran, ja senkin jälkeen toimintaa on hyvä tarkastella arvioinnin näkökulmasta säännöllisesti.

”Ensin on hyvä palata lähtöruutuun. Yhteinen ymmärrys siitä, mitä toiminnalla tavoitellaan ja millaisten mittareiden avulla työtä seurataan luo pohjan varsinaiselle käytännön kehittämistyölle”, sanoo tutkija Kimmo Terävä Artsi-toiminnasta.

Jos toimintaa ei ole aiemmin hahmoteltu vaikutusketjun avulla, se voi auttaa näkemään, millaista muutosta on tarkoitus tavoitella, ja millaisten toimenpiteiden kautta muutoksen ajatellaan syntyvän. Vaikutusketjun rakentamiseen liittyvät olennaisesti myös tavoitteisiin sopivien mittareiden valitseminen.

Arviointisuunnitelman työstämiseen kannattaa ryhtyä, kun vaikutusketjuja on rakennettu ja on selvillä, mitä on tarkoitus arvioida. Jonkinlainen arviointisuunnitelma kannattaisi löytyä jokaisesta järjestöstä. Sen avulla varmistetaan, että tiedonkeruusta tulee suunnitelmallista, ja arviointitietoa kerätään valitut mittarit huomioon ottaen.

Hyvä tiedonkeruu antaa suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle

Tiedonkeruun menetelmien tarkastelulle kannattaa varata aikaa vasta sitten, kun pohjatyö tavoitteiden ja mittareiden osalta on tehty. Joskus tiedonkeruu on rakennettu liian raskaaksi, tai valitut menetelmät eivät tuota oikeanlaista tietoa. Kannattaa keskustella yhdessä, mikä tiedonkeruussa toimii, ja miten voitaisiin löytää keinoja sen parantamiseen.  

Kerätyn tiedon hyödyntämistä ei kannata unohtaa; arvioinnin hyödyt tulevat näkyviin, kun kerätystä tiedosta löydetään suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle, jo hyvin toimivan vahvistamiselle, tai vaikkapa vaikuttamisviestintään.  

”Arvioinnin kehittäminen ottaa aikaa, mutta se on palkitsevaa. Parhaimmillaan yhteinen kehittäminen luo uusia oivalluksia, lisää motivaatiota omaa työtä kohtaan ja tekee arvioinnista osan arkipäivän tekemistä”, kertoo tutkija Petra Kohonen Artsi-toiminnasta.

Artsi-opas selkeyttää arvioinnin kokonaisuutta

Uudistunut Artsi-opas sisältää runsaasti materiaaleja järjestön oman toiminnan arvioinnin kehittämisen ja toteuttamiseen.  

Tutustu oppaaseen: www.artsi-opas.fi  

Lisätietoja

Kysyttävää?
Ota meihin yhteyttä!