Kokoustila

Kuntoutussäätiön hallinto

Hallitus     

Kuntoutussäätiö on yksityisoikeudellinen säätiö, jonka hallituksessa ovat edustettuina:
  • Kaks-kunnallisalan kehittämissäätiö
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Vakuutuskuntoutus VKK ry
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • Työeläkevakuuttajat TELA ry
  • Suomen Reumaliitto ry
  • Suomen Sydänliitto ry
  • Suomen Mielenterveysseura
  • Suomen MS-liitto ry

Kuntoutussäätiön hallitus 2012
2014
Hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Mykkänen ja varapuheenjohtajana Eero Lankia.
Sihteerinä toimii Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Veijo Notkola.

Hallituksen jäsenet
kunnallisalan asiamies Antti Mykkänen
(varajäsen dosentti Eino Ketola)
Kunnallisalan kehittämissäätiö Kaks

ylilääkäri Jan Schugk
(asiantuntija, DI Rauno Toivonen)
Elinkeinoelämän keskusliitto

toimitusjohtaja Juha Mikkola
(kuntoutuspäällikkö Samuli Kaarre)
Vakuutuskuntoutus VVK ry

asiantuntijalääkäri Kari Haring
(työympäristöasiantuntija Raili Perimäki)
SAK ry

johtaja Eero Lankia
(johtaja Nikolas Elomaa)
Työeläkevakuuttajat TELA ry

kehitysjohtaja Jaana Hirvonen
(järjestöjohtaja Lea Salminen)
Suomen Reumaliitto ry

pääsihteeri Tor Jungman
(terveyspalveluasiantuntija Anneli Luoma-Kuikka)
Suomen Sydänliitto ry

projektipäällikkö Camilla Djupsund
(psykoterapeutti Tapio Moilasheimo)
Suomen Mielenterveysseura

kuntoutusjohtaja Juhani Ruutiainen
(toimitusjohta Helena Ylikylä-Leiva)
Suomen MS-liitto ry

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä